Pošast

Pre nekoliko dana, stigla mi je uznemiravajuća sms poruka. Danas u 18h, saziva se hitan roditeljski sastanak. Obavezno je prisustvo svih roditelja. Bio sam zbunjen. Šta bi moglo da se dogodi, pa da moramo svi da se pojavimo? Jeste da su današnja deca naprednija, ali ipak su to samo prvaci, nisu razulareni osmaci. Sa druge […]

%d bloggers like this: