Mirko Pladunjala 31 – Koji IQ manje-više

Čekali ste, čekali i evo ga. Samo smo na jedan korak od kraja ove epopeje. Prethodni nastavci su OVDE. Ako slučajno ne znate, priču o Mirku zajedno pišemo Sofia i ja. ******************** Jasmina, ma koliko bila pristupačna dok su bile nasamo, sada je bila misteriozna poput svakog političara kad ga pitaju kad će biti bolje. […]

%d bloggers like this: